AGORTSI surprised KOMADA SENSEI with a birthday party!

1609803_742496365781319_1589387005518998640_n10153851_742496369114652_2363540264700165170_n