АГОРА СОФИЯ предоставя възможност за следване в Япония:

1. КЪДЕ – в японски университети (с възможност за бакалавърска и магистърска степен, както и докторантура), с които Агора София си сътрудничи

2. КАНДИДАТИ – агорски курсисти, които са учили в Агора повече от 12 семестъра, издържали са изпита за N3 на JLPT или по-висок и са одобрени от школата като притежаващи характер и възможности за обучение, които отговарят на изискванията за изпратен от нея студент

3. ОПИСАНИЕ- на изпратения от школата студент се облекчава предварителното плащане на цялата такса за първата учебна година, което представлява необходимо условие за приемане в университет, както и за получаване на учебна виза и е възможно получаване на разрешение за постъпване в университет само срещу част от таксата; по отношение на оставащата за плащане сума: изплаща се чрез средствата, получени като заплата от легална работа, която самият университет е осигурил

Начало