ОНЛАЙН ЯПОНСКИ ПРЕЗ ЛЯТОТО


Абсолютно начинаещи 1-1 сряда и петък 19:00-20:30 от 7.07 (420лв)
Начинаещи 1-2 понеделник и петък 19:00-20:30  от 5.07 (420лв)
Начинаещи 1-3 понеделник и петък 19:30-21:00  от 5.07 (420лв)
Начинаещи 1-4 събота 12:00-13:30 от 10.07 (210лв)
Начинаещи 2-3 понеделник и сряда 19:00-20:30 от 5.07 (378лв)
Средно напреднали 1-1 вторник и четвъртък 10:00-11:30 от 6.07 (378лв)
Средно напреднали 1-2 събота и неделя 10:00-11:30  от 10.07 (378лв)
Средно напреднали 1-3А вторник и четвъртък 19:00-20:30 от 6.07  (324лв)
Средно напреднали 1-3В събота и неделя 10:00-11:30 от 10.07  (324лв)
Средно напреднали 2-1 сряда и петък 12:00-13:30 от 7.07  (324лв)
Средно напреднали 2-2А вторник и четвъртък 19:30-21:00 от 6.07 (324лв)
Средно напреднали 2-2В събота и неделя 12:00-13:30 от 10.07  (324лв)
МАРУГОТО В2 понеделник и петък 19:00-20:30 от 5.07 (324лв)
Превод на японска литература събота 10:00-11:30 от 10.07  (200лв)

 
Начало