ГРУПИ / УЧЕБНА ПРОГРАМА
 

Нови групи започват в началото на януари, април, юли и октомври. 
4 курса в годината – пролетен, летен, есенен и зимен  (редовните курсове се провеждат в продължение на един модул от 10 седмици) 
Начало