ГРУПИ / УЧЕБНА ПРОГРАМА

  • 1 занятие е 2 учебни часа ( 2х45 мин ).На всички групи в курсовете по японски език преподава и японски преподавател.

  • 4 семестриална система – пролетен, летен, есенен и зимен семестър (редовните курсове се провеждат 2 пъти седмично х 3 месеца) . Нови групи започват в началото на януари, април, юли и октомври.

  • Дните за провеждане на занятията при възможност се съобразяват с желанията на курсистите.


    ( КЛУБНА ДЕЙНОСТ )
    Към момента има 3 клуба: футболен, софтболен и филмов. В клубните дейности може да участват само настоящи агорци.(галерия)

Начало