​ОНЛАЙН ЯПОНСКИ ЕЗИК АПРИЛ - ЮНИ


1-1 понеделник и петък 19:00-20:30 от 5.04 (420лв)
1-2 вторник и четвъртък 19:30-21:00 от 6.04 (420лв)
1-3А сряда и петък 19:15-20:45 от 7.04 (420лв)
1-3В събота 12:00-13:30 от 10.04 (210лв)
2-1 понеделник и сряда 19:00-20:30 от 5.04 (378лв)
2-2 понеделник и сряда 19:00-20:30 от 5.04 (378лв)
2-3 четвъртък и петък 10:00-11:30 от 8.04 (378лв)
Средно напреднали 1-1 събота и неделя 10:00-11:30 от 10.04 (378лв)
Средно напреднали 1-2А вторник и четвъртък 19:30-21:00 от 6.04 (324лв)
Средно напреднали 1-2В събота и неделя 10:00-11:30 от 10.04  (324лв)
Средно напреднали 1-3 сряда и петък 19:30-21:00 от 7.04 (324лв)
Средно напреднали 2-1А вторник и четвъртък 19:00-20:30 от 6.04 (324лв)
Средно напреднали 2-1В събота и неделя 12:00-13:30 от 10.04 (324лв)
Средно напреднали 2-3 вторник и четвъртък 19:00-20:30 от 6.04 (324лв)
МАРУГОТО В2 понеделник и петък 19:00-20:30 от 5.04 (324лв)
СПЕЦИАЛНИ КУРСОВЕ:
Японска литература – четене в оригинал събота 10:00-11:30 от 10.04 (200лв)
N4 събота 12:00-13:30 от 10.04 (200лв)
N3 събота14:00-15:30 от 11.04 (200лв)

 
Начало