ЯПОНСКИ ПРЕЗ ЗИМАТА (януари - март)( дистанционно )
1-1А вторник и четвъртък 19:00-20:30 от 5.01 (420лв)
1-2А сряда и петък 19:15-20:45 от 6.01 (420лв)
1-2В събота 12:00-13:30 от 9.01 (210лв)
1-3 понеделник и сряда 19:00-20:30 от 4.01 (378лв)
2-1 понеделник и сряда 19:00-20:30 от 4.01 (378лв)
2-2 понеделник и петък 19:30-21:00 от 4.01 (378лв)
2-3 събота и неделя 10:00-11:30 от 9.01 (378лв)
Средно напреднали 1А вторник и четвъртък 19:30-21:00 от 5.01 (324лв)
Средно напреднали 1В събота и неделя 10:00-11:30 от 9.01 (324лв)
Средно напреднали 1-2 сряда и петък 19:00-20:30 от 6.01 (324лв)
Средно напреднали 1-3 вторник и четвъртък 19:00-20:30 от 5.01 (324лв)
Средно напреднали 1-5 събота и неделя 12:00-13:30 от 9.01 (324лв)
Средно напреднали 2-2 вторник и четвъртък 19:00-20:30 от 5.01 (324лв)
СПЕЦИАЛНИ КУРСОВЕ:
Японска литература – четене в оригинал събота 10:00-11:30 от 9.01 (200лв)
Въпроси и записване: office@agorasofia.bg
https://docs.google.com/document/d/1jOmC7YIxtNKvuR_7ro2JQK0Mr8QB67ZsJ6x1ivM7kZY/edit?fbclid=IwAR3k4SoEwktEeHIcBMt2djy3z36y2nV0bsbYsUIwhSma-JlOPJnfaLJ0lKg

 
Начало