ЛЯТО 2022


Абсолютно начинаещи 1-1А петък 18:00-19:30 от 8.07 ОНЛАЙН (8.07 – 16.09)  390лв
 
Начинаещи 1-2А понеделник и сряда 19:00-20:30 ОНЛАЙН (11.07 - 21.09 ) 450лв
Начинаещи 1-2С четвъртък 19:00-20:30 ПРИСЪСТВЕНО (14.07 – 29.09) 350лв
Начинаещи 1-3 вторник и четвъртък 19:00-20:30 ОНЛАЙН (12.07 – 29.09) 450лв
Начинаещи 1-4А понеделник и сряда 19:00-20:30 ОНЛАЙН (11.07 - 21.09) 450лв
Начинаещи 1-4В вторник и четвъртък 19:00-20:30 ОНЛАЙН (12.07 – 29.09) 450лв
Начинаещи 2-2А понеделник и петък 19:00-20:30 ОНЛАЙН (11.07 – 23.09) 450лв
Начинаещи 2-2В събота 12:00-13:30 ОНЛАЙН (16.07 – 24.09) 250лв
Начинаещи 2-3 вторник и четвъртък 19:00-20:30 ОНЛАЙН (12.07 – 29.09) 450лв
Средно напреднали 2-1 понеделник и сряда 19:00-20:30 ОНЛАЙН (11.07 - 21.09 ) 450лв
Средно напреднали 2-3 събота и неделя 10:00-11:30 ОНЛАЙН (16.07 – 25.09) 450лв
Напреднали А вторник и четвъртък 19:00-20:30 ОНЛАЙН (12.07 – 29.09) 400лв
Напреднали В събота и неделя 12:00-13:30 ОНЛАЙН (16.07 – 25.09) 400лв
Разговор на японски за напреднали 会話 петък 19:00-20:30 ОНЛАЙН (15.07 – 23.09) 250лв

 
Начало