ПРОГРАМА ЗА СТАЖ в АГОРА СОФИЯ

 
  1. ПЕРИОД: 4 седмици, избрани от Вас
  2. ВРЕМЕ: веднъж седмично, в избран от Вас ден, до 3 часа (с вкл. наблюдение на занятие)
  3. МЯСТО: АГОРА СОФИЯ
  4. СЪДЪРЖАНИЕ: запознаване с работата в сферата на обучението по японски език чрез помагане на преподавателите в школата и наблюдение на занятията
  5. БРОЙ СТАЖАНТИ: няколко човека
  6. КАНДИДАТИ: владеещи японски език на ниво N3 и нагоре или признато от школата подобно ниво, които нямат опит, но мислят за преподаването на японски език като един от вариантите за бъдещето си
  7. ЗАПЛАЩАНЕ, ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ: не се предлагат
  8. ВЪПРОСИ И ЗАПИСВАНЕ: office@agorasofia.bg 0884 526 419
Начало