Курс: Начинаещи 1

Вариант 1: Учебни материали: „Минна но нихонго 1″(3А Нетуърк); допълнителни материали (набляга се на граматика, правила, точност)

Вариант 2: Учебни материали: „Генки“; допълнителни материали (набляга се на общуване на японски език)

Ниво: увод в японския език~5 ниво от изпита за владеене на японски език (JLPT)
Дни: подлежи на обсъждане
*Целият курс включва три семестъра

Такса за 1-1 (абсолютно начинаещи): 190лв

Такса за 1-2 и 1-3 (втори и  трети семестър): 360лв

 

Курс: Начинаещи 2

Вариант 1: Учебни материали: „Минна но нихонго 1″(3А Нетуърк); допълнителни материали (набляга се на граматика, правила, точност)

Вариант 2: Учебни материали: „Генки“; допълнителни материали (набляга се на общуване на японски език)

Ниво: 4~3 ниво от изпита за владеене на японски език (JLPT)
Дни: подлежи на обсъждане
*Целият курс включва три семестъра

Такса за 2-1: 360лв

Такса за 2-2: 360лв

Такса за 2-3: 360лв

Начало