Индивидуално обучение

За тези от вас, които поради личен график и др. нямат възможност да посещават редовните ни курсове, 
предлагаме индивидуални или групови занятия. 
Начало