Индивидуално обучение

За тези от вас, които поради личен график и др. нямат възможност да посещават редовните ни курсове, 
Предлагаме индивидуални или групови занятия. За живеещите в по-отдалечени райони  има и вариант онлайн занятия по Скайп и др.
Начало