НАПРЕДНАЛИ

「中級から上級への日本語会話」 - „Разговор на японски за средно напреднали и нагоре“ - активираме наученото досега в истински разговори с японските ни преподаватели и надграждаме с нови знания и умения. Обсъждане на различни теми, ролеви игри, анализ и обратна връзка. 

日本文学 - Четене на японска литература

 

Начало