N5, N4, N3

Курсовете за N5, N4, N3 са безплатни за курсистите от редовните курсове по японски език, но за тях може да се запише и ВСЕКИ  ДРУГ ЖЕЛАЕЩ, чиято цел е единствено JLPT, като заплати съответната такса.