N2 – ЯПОНСКИ!

Курсът започва на 18.07 (сряда) в 19:00ч.
Занятия: сряда 19:00-20:30/ събота 16:00-17:30
Продължава до края на септември.
Такса: 350лв.
Заповядайте!