28.04 – 9.05!!!
AGORA SOFIA JAPAN STUDY TOUR 2014!

Дните вече са уточнени! 28.04 – 9.05
Записването продължава! Нека всички, които проявяват интерес, да пишат на office@agorasofia.bg