НОВО!!!

Предлагаме курсове по китайски и корейски език! Курсът стартира при наличие на 3-ма желаещи!

За подробности:

АГОРА СОФИЯ

София 1303, ул. „Балкан“ №4

Тел: 0884 526 419

Mail: office@agorasofia.bg