Нови попълнения в библиотеката на АГОРА

В библиотеката на АГОРА има нови попълнения-събрани съчинения от японската литература(общо 88 тома на отбрани автори). Освен тях има още около 300 тома книги  и непрестанно се увеличават. Курсистите и преподавателите на АГОРА, както и членовете на Асоциацията на преподавателите по японски език, могат да заемат книгите. Проявяващите интерес да се обърнат към АГОРА.