Безплатен курс за подготовка при кандидатстване за едногодишната специализация по японски език и култура

АГОРА СОФИЯ организира безплатен курс за подготовка при кандидатстване за

едногодишната специализация по японски език и култура,

предназначена за редовни студенти-японисти.

Курсът включва подготовка както за писмения изпит по японски език,

така и за устния изпит-интервю.

Занятия: сряда(16.30-18) и неделя (17-18.30)

Начало: 27.01(сряда)

Такса: НЯМА

Място на провеждане на занятията: София 1303, ул. „Средна гора“ №97

За въпроси и записвания:

(+359) 884 526 419

agorasofia@gmail.com