АГОРА СОФИЯ стана спонсор на Българо-японски/японо-български безплатен онлайн речник !

АГОРА СОФИЯ стана спонсор на  Българо-японски/японо-български безплатен онлайн речник .

Водещи изследователи и преподаватели като доброволци създават този речник за всички, изучаващи японски и/или български език. От създаването му са минали едва две години,но статиите в него бързо надвишиха 25 000 – доказателство за неуморната дейност на авторите. Първата голяма цел е общият брой на статиите на двата езика да достигне 500 000 броя. Призоваваме ви да се включите активно! Набираме и сътрудници. За подробности тук: rechnik@jiten.eu

АГОРА СОФИЯ и занапред ще продължи дейността с цел развитие на изследвания във връзка с японски/български език и култура.