Проведе се лекция „Традиционна японска музика“

Днес „АГОРА СОФИЯ“ беше проведена лекция „Традиционна японска музика“ с лектор проф. Такако Танака от Педагогическия университет, гр. Киото. Благодарим на всички, които ни оказаха съдействие за събитието и на всички, които ни уважиха с присъствието си.

Изразяваме и искрена признателност си към нашите приятели от БНР и към всички, благодарение на които в продължение на 2 дена бяха осъществени теренните проучвания на проф. Танака в България.

Също така беше обсъден и приет план за издаване на японски превод на книга за българската традиционна музика под ръководството на проф. Танака.  “АГОРА СОФИЯ“ и занапред ще продължи да развива многобройни дейности, основани на взаимното разбиране между България и Япония.