Два нови курса по японска култура

Скъпи приятели!

От ноември месец АГОРА СОФИЯ ви предлага два нови курса, свързани с японската култура.

ЯПОНИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Лектор: доц. дсн Мая Келиян

Курсът ще се провежда всяка неделя от 12:00 до 13:30 ч.

Начало: 31.10 (неделя)

ЯПОНСКО УПРАВЛЕНИЕ – МАКРО, МЕЗО И МИКРО-ПАРАМЕТРИ

Лектор: доц. Нако Стефанов

Курсът ще се провежда всяка неделя от 13:45 до 15:15 ч.

Начало: 31.10 (неделя)

Продължителност: 12 седмици.

Цена за всеки курс: 150 лв.

Подробности и програма на курсовете можете да намерите тук.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

За въпроси и записвания:

АГОРА СОФИЯ

София 1303, ул. „Средна гора“ №97

Тел: 0884 526 419

Mail: agorasofia@gmail.com