Нов семинар през септември

През септември откриваме нов семинар. Подробностите тепърва ще бъдат уточнени, но целта е изследователи и студенти от областта на философията, литературата, историята, езикознанието, антропологията, социологията и др., а също и обикновени граждани да анализират Япония от различни гледни точки. Работният език е английски; такса за участие няма. За връзка с нас, моля посетете страница Контакти.