14 април 2009 г.

На 11 април предоставихме на Асоциацията на преподавателите по японски език в България място за провеждане на Общо събрание, а на 12 април – за Петия семинар по японско езиково обучение в България.