МОДЕРНА И СЪВРЕМЕННА ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА: СЕМИНАР ПО ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

През есенния семестър на учебната 2009/2010 година занятията ще бъдат съсредоточени върху Дадзай Осаму, автор, стоящ на границата между модерната и съвременната литература, чиито творби носят особеностите и на предвоенната, и на следвоенната японска художествена проза. На участниците в курса ще бъдат предложени не много на брой кратки разкази, сред които да изберат заглавие, над което да работят, като по-късно детайлно ще бъдат обсъждани преводаческите им решения и стратегии.

КОГА: 17.10.-23.12.2009г.

КАКВО: занятията от курса се провеждат веднъж на две седмици в събота или неделя

НИВО НА ЯПОНСКИЯ ЕЗИК: минимум 1 ниво от JLPT

ЦЕНА: 80лв

ПРЕПОДАВАТЕЛд-р Дарин Тенев (асистент в катедра „Теория на литературата“, СУ „Св. Климент Охридски“)

МАТЕРИАЛИ:「走れメロス」、「ヴィヨンの妻」、「櫻桃」、「待つ」、「きりぎりす」、「魚服記」、「誰も知らぬ」и др.

КЪДЕ: АГОРА СОФИЯ

София 1303, ул. „Средна гора“ №97

Тел: 0884 526 419

Mail: agorasofia@gmail.com

http://agorasofiabg.wordpress.com