8 март 2009 г.

След занималнята, класната стая по японски език също беше оборудвана със столове (на снимките по-долу).

Освен това, днес беше и денят на същинското ни откриване – от 15 ч. предоставихме място за провеждане на Кръга за изучаване на японски език, София (Асоциация на преподавателите по японски език в България), а от 18 ч. се проведе прощалното събиране (на снимките по-долу) на студенти от Осакския Университет и студенти от специалност “Японистика” на СУ “Св. Климент Охридски”. АГОРА предостави място за тези събития, тъй като в неделя сградите на официалните институции са затворени. (Планирано е Кръгът за изучаване на японски език, София, който се провежда всяка седмица в неделя, и занапред да бъде в АГОРА, докато не се намери по-подходящо място.)

И занапред АГОРА ще се стреми като център на изследванията на Япония и на японското езиково обучение да бъде “площад”, посещаван от най-различни хора.

Класна стая - Агора София

Откриване - Агора София