НОВ КУРС – “КАК И ЗАЩО УСПЯВАТ ЯПОНЦИТЕ”

НА 7 МАРТ В АГОРА СОФИЯ ЩЕ СТАРТИРА НОВ КУРС – “КАК И ЗАЩО УСПЯВАТ ЯПОНЦИТЕ”

За тези, които се интересуват от Япония и искат да я опознаят така, че знанията им да задоволят не само тяхното интелектуално любопитство, но най-вече да им бъдат полезни: Курсът е насочен към широка аудитория – професионалисти, експерти, мениджъри, хора на бизнеса, администратори, студенти, ученици от горните класове, към всички, които се интересуват от Япония и искат да учат, специализират, работят, общуват и да си сътрудничат с японците. Ако искате да разберете японското общество и култура, да надникнете отвъд “японската тайнственост и екзотика”, този курс ще Ви посочи пътя и ще Ви даде “ключа” за разкриване на техните особености. Представителите на бизнес-средите и мениджърите ще научат какви ценности стоят в основата на японската фирмена култура, как по японски ефективно се управлява качеството и как служителите се мотивират да дадат най-доброто от себе си за успеха на своята фирма. Предлагаме Ви лекционно обучение с практико-приложна насоченост, знания, които ще са Ви от непосредствена полза да навлезете зад скритото под повърхността и да достигнете до същината на японското – а с това и да намерите своя път към успеха.

Целта на курса е да запознае курсистите с особеностите на японското общество, които благоприятстват неговото успешно развитие от периода Мейджи (1868-1912 г.) насам, като акцентът се поставя върху съвременна Япония. В случая става дума не просто за развитието й след Втората световна война, а и за най-новите тенденции и промени в страната през първото десетилетие на ХХІ в. Курсът предоставя не просто академични знания, а такива, които са с практико-приложна ориентация и могат да се използват както за по-цялостното разбиране на японското общество, така и за успешната комуникация с японците и с техните институции. Проблематиката на успеха не е избрана случайно. Японските практики за постигането му са важен, ценен и полезен инструмент и в българския път към успешното общество. В това е и главната практическа полза от курса – завършилите го да могат да прилагат придобитите по време на обучението си познания като ноу хау в своя живот, работа, общуване.

По време на лекциите, в зависимост от преподавания материал, се използва и мултимедия. На курсистите се предоставя и възможност извън лекционното обучение да гледат японски филми, свързани с изучаваната тематика и илюстриращи някои от особеностите на японското общество и култура.

Предварителна подготовка на курсистите не е необходима.

Курсът се води от доц. дсн Мая Келиян, социолог изследващ японското общество вече 16 г. (от 1994 г. насам). След спечелване на конкурси към престижни фондации, тя е била на три едногодишни специализации в Япония, където е провела пет теренни изследвания. Автор е на множество статии и студии в български, японски и европейски научни списания, както и на две книги, публикувани след спечелен конкурс с финансовата подкрепа на Японската фондация: “Япония и България: модернизацията, средните слоеве и селските общности” изд. “М-8-М”, София, 1999 г. и “Япония и България: модели на разслоеното потребление”, изд. “Валентин Траянов”, София, 2008 г.

Програмата включва следните лекционни теми:

 1. Защо считаме японците за успели?
 2. Управляващите елити или кой и как управлява Япония така, че тя да успява?
 3. Принципите, върху които е изградено японското общество: учи и сото; татемае и хонне; омоте и ура; естетизация на всекидневието; ценността на мига; важността на обновяването и промяната.
 4. Дълг и чувства, реципрочност и ритуализация на отношенията, лоялност. Йерархия, самоусъвършенстване и самоконтрол, скромност. Амае.
 5. Равенство и конкуренция, егалитарни ценности, средната класа като “лицето” на японския успех.
 6. Как Япония успява да се променя и развива, съхранявайки идентичността и традициите си? Консерватизъм и иновация, имитация, творчество и “японизация” като типични практики за постигане на успех.
 7. Ценностите, водещи към успеха: значимост на труда, образованието, и хармонията в японската представа за успеха.
 8. Успешната група и нейните членове.
 9. Семейството и възпитанието на младите хора.
 10. Как училището мотивира японците да успяват?
 11. Роля на японката за успеха на обществото.
 12. Осмисленото свободно време и осмисленият живот – път към личния и обществен успех.

Начало: 7.03(неделя) 12-13.30ч

Продължителност: 12 седмици

Цена: 150лв

Място на провеждане: София 1303, ул. „Средна гора“ №97

За въпроси и записвания:

(+359) 884 526 419

agorasofia@gmail.com

ОЧАКВАМЕ ВИ!