ЯПОНИЯ: ОБЩЕСТВО, ИКОНОМИКА, ИСТОРИЯ

Скъпи приятели,

Предлагаме на вашето внимание нов курс в АГОРА СОФИЯ.

ЯПОНИЯ: ОБЩЕСТВО, ИКОНОМИКА, ИСТОРИЯ

Курсът ще бъде воден от трима лектори:

доц. дсн Мая Келиян, БАН, преподавател в СУ „Св. Климент Оридски”,

доц. Нако Стефанов, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”,

гл. ас. Светлана Иванова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”.

Подробно описание на курса можете да прочетете тук!

Курсът ще се провежда веднъж седмично в продължение на дванадесет седмици.

Цената е 150 лв.

ОЧАКВАМЕ ВИ!