ЯПОНСКИ 2-2 (みんなの日本語34-41 урок)!

Курсът започва на 16.07 (понеделник) в 19:30ч.
Занятия: понеделник/ четвъртък 19:30-21:00
Продължава до края на септември.
Такса: 350лв.
Заповядайте!