ЯПОНСКИ 2-1 (みんなの日本語26 – 34 урок)!

Курсът започва на 17.07 (вторник) в 19:00ч.
Занятия: вторник/ петък  19:00-20:30
Xродължава до края на септември.
Такса: 350лв.
Заповядайте!