ЯПОНСКИ 1-2 (みんなの日本語9 – 17 урок)!

Курсът започва на 18.07 (сряда) в 19ч.
Занятия: сряда (19:00-20:30ч.) и събота (10:00-11:30ч.)
Продължава до края на септември.
Такса: 350лв.
Заповядайте!