ЯПОНСКИ – НАЧАЛНИ ДАТИ ЗА ВСИЧКИ ГРУПИ:

1.Начинаещи 1-1A: 4.07
2.Начинаещи 1-1Genki : 3.07 от 16ч.
3.Начинаещи 1-2A: 6.07
4.Начинаещи 1-2Genki : 3.07 от 12ч.
5.Начинаещи 1-3А: 4.07
6.Начинаещи 1-3Genki: 3.07 от 14ч.
7.Начинаещи 2-1А: 4.07 (понеделник)
8.Начинаещи 2-1Genki: 2.07 от 10ч.
9.Начинаещи 2-2 Genki: 3.07 от 14ч.
10.N4: 9.07
11.Средно напреднали 1-1: 3.07
12.N3: 9.07
13.Средно напреднали 2-1: 7.07
14.Средно напреднали 2-3: 6.07
15.N2: 9.07
16.Изучаване на японски чрез новините на NHK:3.07
17.N1: 3.07
18.Превод на японска литература: 3.07
ЗАПИСВАНЕТО ТЕЧЕ! 🙂