ЯПОНСКИ ЕЗИК – 2017 ЗИМЕН СЕМЕСТЪР (януари – март)

Детски курс: петък 17:00-18:00

Начинаещи 1-1А: понеделник/ четвъртък 19:30-21:00

Начинаещи 1-1В: вторник/ петък 19:00-20:30

Начинаещи 1-1G: събота/ неделя 12:00-13:30

Начинаещи 1-2А: понеделник/ четвъртък 19:00-20:30

Начинаещи 1-2В: вторник/ петък 19:00-20:30

Начинаещи 1-2G: събота/ неделя 12:00-13:30

Начинаещи 1-3А: понеделник/ петък 19:00-20:30

Начинаещи 1-3G: събота 10:00-11:30/ неделя 14:00-15:30

Начинаещи 2-1А: сряда/ четвъртък 19:00-20:30

Начинаещи 2-1G: събота /неделя 10:00-11:30

Начинаещи 2-2A: понеделник/ петък 19:00-20:30

Начинаещи 2-3A: вторник/ сряда 19:00-20:30

Начинаещи 2-3G: събота /неделя 10:00-11:30

Средно напреднали1-3: вторник 19:30-21:00/ неделя 14:00-15:30

Средно напреднали 2-3: четвъртък 19:30-21:00/ събота 14:00-15:30

Средно напреднали 2-5: сряда 19:30-21:00/ събота 12:00-13:30

Четене на учебник за японски гимназисти: неделя 12:00-13:30

Превод на японска литература: уточнява се

―――――――――――――――――――――――――――――

БЕЛЕЖКИ:

1.Най-добрият преподавателски екип в България, включващ и носители на езика, начело с Комада сенсей.

2.Таксата за редовните курсове (90мин × 2пъти седмично× 11 седмици) е 360лв (вкл. ДДС). Средно напреднали – 380лв(вкл. ДДС). Курсовете за напреднали, които са веднъж седмично – 190лв(вкл. ДДС). На абсолютно начинаещите от 1-1 предлагаме възможност да се запознаят с езика на половин цена – 190лв (вкл. ДДС).

3.Повтарянето на дадено ниво също е на половин цена – 180лв (вкл. ДДС). За повтарящите 1-1 таксата е 100лв (вкл. ДДС).

4.Курсистите от редовните курсове (както и тези от N1, който е веднъж седмично) може да посещават курсовете за подготовка за JLPT (N4~N1) безплатно. JLPT-курсовете се провеждат през пролетния и есенния семестър.

5.ОТСТЪПКИ:

5.1. За тези, които посещават повече от един курс – 5%.

5.2. За тези, които се запишат с друг член на семейството – 5%.

5.3. За ранно записване (до 15.12.2016г.) – 5%.

6.За курсистите от Средно напреднали и нагоре, които не могат да идват редовно на занятия, препоръчваме БИЛЕТНА СИСТЕМА. Също така, предлагаме и възможността да посещават занятията веднъж седмично срещу половин такса.

7.АГОРА СОФИЯ предлага и СТИПЕНДИЯ за мотивирани млади курсисти – за подробности: : http://agorasofia.bg/news/стипендия-от-агора-софия-пролетен-и-ле/

  1. Предлагаме възможност за СЛЕДВАНЕ В ЯПОНИЯ – за подробности:http://agorasofia.bg/news/следване-в-япония-с-агора-софия/
  2. Проявяващите интерес към възможността за следване в Япония или Стипендията на Агора София: за доказателство за завършени курсове в Агора София са необходими платежните нареждания за банковия превод на таксите, затова ги пазете.