СТИПЕНДИЯ от АГОРА СОФИЯ

ОПИСАНИЕ
Стипендия за нуждаещ се от финансова помощ млад курсист на АГОРА СОФИЯ, отличил се както с постижения в учението, така и с лични качества.
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Курсисти, които завършат всичките ни курсове за Начинаещи (по системите „Minna no Nihongo” или “Genki”) или Детския курс на същото ниво и курсовете за Средно напреднали, без да почиват или пропускат семестър (за доказателство са необходими платежните нареждания за банковия превод на таксите), придобивайки задълбочени знания, покрили изпита N1 на JLPT и също така одобрени от школата като достойни за въпросната стипендия.
2. Периодът между постъпването в школата и покриването на N1 да е в рамките на 4 години, а курсистът да не е на повече от 25 години към момента на взимане на въпросния изпит.
3. Курсисти, които могат да докажат, че до получаване на стипендията ни не са ходили в Япония нито веднъж.

СТОЙНОСТ
10 000 лева

ЗАБЕЛЕЖКА: Школата осигурява единствено стипендията, без всякакви други облаги или задължения. Оползотворяването на стипендията и отговорността, свързана с нея, зависи изцяло от стипендианта или съответно от неговия настойник.

 

Agora Sofia奨学金制度
[趣旨]
本校青少年受講者のうち、学業・人物ともに優秀であり、経済的援助を必要とする者に対して奨学援助を行う。
[応募資格]
1.当校の初級(「みんなの日本語」「げんき」及び同等の子どもコース)・中級全クラスを休学期・飛び級なしで連続して履修し(保存された銀行振込記録を証明書類とする。)、十全な学業を修め、日本語能力試験N1に合格し、さらに当校の奨学金を得るにふさわしい人物と当校が認める者。
2.
当校入学日から合格発表日までの期間が満4年以内、かつ合格発表日の時点で満25歳以下の者
3. 出生以来支給日まで渡日経験が全くないことを、旅券などにより証明できる者。

[奨学金]
10,000レヴァ
[留意事項]
本校が支給するものは奨学金のみであり、他の一切の便宜及び義務は伴わない。奨学金の使途、及びそれに付随する責任は全て当該者またはその保護者に帰する。