РЕЗУЛТАТИ ОТ JLPT

От 31.01.2013 г. резултатите от теста ще могат да бъдат видяни от положилите изпита на адрес :

https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/top.html

За целта се използва 8 цифрения индивидуален код, вписан от всеки участник в апликационните форми.