ПРОЛЕТЕН СЕМЕСТЪР!!!

6-ти АПРИЛ – 6-ти ЮЛИ ( 3 месеца, 340лв )
Японски и корейски за ВСИЧКИ НИВА!
ЗАПИСВАНЕТО започна!!!