ПРОЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2012

 

НИВО

ДЕН И ЧАС НА ЗАНЯТИЯТА

НАЧАЛО

1-1 – абсолютно начинаещи
「みんなの日本語I」1-8 урок
水сряда (19-20:30)
土събота (10-11:30)
11.04 (сряда)

1-2 А

「みんなの日本語I」9-17 урок

土събота (14-15:30)
日неделя (14-15:30)
7.04
(събота)

1-2 В

「みんなの日本語I」9-17 урок

月понеделник(19-20:30)
木четвъртък (19-20:30)
9.04
(понеделник)

1-3

「みんなの日本語I」18-25 урок

土събота (14-15:30)
日неделя (14-15:30)
7.04
(събота)
2-1
「みんなの日本語II」26-33 урок
火вторник (19-20:30)
木четвъртък (19-20:30)
10.04
(вторник)
2-2
「みんなの日本語II」34-41 урок
月понеделник(19:30-21)
土събота (12-13:30)
9.04
(понеделник)
2-3
「みんなの日本語II」42-50 урок
月понеделник(19-20:30)
木четвъртък (19-20:30)
9.04
(понеделник)
N2
редовен курс
水сряда (19-20:30)
金петък (19-20:30)
11.04 (сряда)
N2
четене с разбиране (読解)
土събота (14-15:30) 7.04
(събота)
N1
четене с разбиране (読解)
金петък (8:30-10) 6.04
(петък)
Ученически курс 金петък (16-18)
土събота (16-18)
30.03
(петък)