ПРОГРАМА ЗА СТАЖ в АГОРА СОФИЯ

ПЕРИОД: 4 седмици, избрани от Вас

ВРЕМЕ: веднъж седмично, в избран от Вас ден, до 3 часа (с вкл. наблюдение на занятие)

МЯСТО: АГОРА СОФИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ: запознаване с работата в сферата на обучението по японски език чрез помагане на преподавателите в школата и наблюдение на занятията

БРОЙ СТАЖАНТИ: няколко човека

КАНДИДАТИ: владеещи японски език на ниво N3 и нагоре или признато от школата подобно ниво, които нямат опит, но мислят за преподаването на японски език като един от вариантите за бъдещето си

ЗАПЛАЩАНЕ, ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ: не се предлагат

ВЪПРОСИ И ЗАПИСВАНЕ: office@agorasofia.bg 0884 526 419