ПРОГРАМА ЗА ПРОЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР

1 – 1
вторник, петък 19:00-20:30
「みんなの日本語I」 1 – 8 урок
1 – 2
木19:30-21:00
土14:00-15:30
「みんなの日本語I」 9 – 17  урок
1 – 3
月・金19:30-21:00
「みんなの日本語I」 18 – 25  урок
2 – 1
水9:00-20:30
土 14:00-15:30
「みんなの日本語II」 26 – 33  урок
2 – 2
火19:00-20:30
日16:30-18:00
「みんなの日本語II」34 – 41 урок
2 – 3
月19:00-20:30
日10:00-11:30
「みんなの日本語II」42 – 50 урок
中級1-1
火19:00-20:30
日12:30-14:00
「みんなの日本語 中級1」1-4 урок Всички часове се водят от  КОМАДА СЕНСЕЙ.
中級1-2
月19:30-21:00
土12:00-13:30
「みんなの日本語 中級1」5 – 8 урок Всички часове се водят от  КОМАДА СЕНСЕЙ.
N3
土10:00-11:30
日14:30-16:00
Преподаватели: КОМАДА СЕНСЕЙ и д-р ДАРИН ТЕНЕВ
N2
水19:00-20:30
土10:00-11:30
Всички часове се водят от  КОМАДА СЕНСЕЙ.
N1
木19:00-20:30
土14:00-15:30
Всички часове се водят от  КОМАДА СЕНСЕЙ.