ОТ ЯНУАРИ – СЛЕДНИТЕ ГРУПИ ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК:

1 – 1 четвъртък 19:00-20:30,  събота 10:00-11:30

「みんなの日本語I」 1 – 8 урок

1 – 2 понеделник 19:00-20:30, петък 19:00-20:30

「みんなの日本語I」 9 – 17  урок

1 – 3 сряда 19:30-21:00, събота 12:00-13:30

「みんなの日本語I」 18 – 25  урок

2 – 1 четвъртък 19:00-20:30, неделя 14:00-15:30

「みんなの日本語II」 26 – 33  урок

2 – 2 четвъртък 19:00-20:30, неделя 10:00-11:30

「みんなの日本語II」34 – 41 урок

2 – 3 вторник 19:00-20:30, неделя 12:30-14:00

「みんなの日本語II」42 – 50 урок

中級 понеделник 19:30-21:00, петък 19:30-21:00

「みんなの日本語 中級」

Всички часове се водят от  КОМАДА СЕНСЕЙ.

N2 вторник 19:00-20:30, събота 12:00-13:30

Всички часове се водят от  КОМАДА СЕНСЕЙ.