НОВ СЕМЕСТЪР – ЯПОНСКИ ЕЗИК

Начинаещи 1-1 събота/неделя 14:00-15:30

Начинаещи 1-2 събота/неделя 14:00-15:30

Начинаещи 1-3 вторник/четвъртък 19:00-20:30

Начинаещи 2-1 понеделник 19:30-21:00/събота 10:30-12:00

Начинаещи 2-2 вторник/четвъртък 19:00-20:30

Начинаещи 2-3 вторник/четвъртък 19:00-20:30

N2 сряда/петък 18:30-20:00

При двама желаещи сформираме и други групи!!!