НОВ СЕМЕСТЪР – КОРЕЙСКИ ЕЗИК

Абсолютно начинаещи 1-1 събота/неделя 16:00-17:30

Начинаещи 1-2 събота/неделя 14:00-15:30

Начинаещи 1-3 събота/неделя 10:00-13:30