НАЧАЛНИ ДАТИ НА ГРУПИТЕ ПО ЯПОНСКИ:

Начинаещи 1-1А: 3.10 от 19:00

Начинаещи 1-1В: 4.10 от 19:00

Начинаещи 1-1G: 8.10 от 12:00

Начинаещи 1-2А: 3.10 от 19:00

Начинаещи 1-2G: 8.10 от 12:00

Начинаещи 1-3А: 5.10 от 19:00

Начинаещи 1-3G: 8.10 от 10:00

Начинаещи 2-1A: 3.10 от 19:00

Начинаещи 2-1G: 8.10 от 14:00

Начинаещи 2-2A: 4.10 от 19:00

Начинаещи 2-2G: 8.10 от 10:00

Средно напреднали1-2: 4.10 от 19:30

Средно напреднали 2-2: 8.10 от 14:00

Средно напреднали 2-4: 12.10 от 19:30

Изучаване на японски език и Япония чрез новини: 9.10 от 10:00

Четене на учебник по японски език за японски гимназисти: 9.10 от 12:00

N4: 8.10 от 12:00

N3: 7.10 от 19:00

N2: 8.10 от 12:00

N1: 9.10 от 14:00