НАЧАЛНИ ДАТИ НА ГРУПИТЕ ОТ ЯНУАРИ

Начинаещи 1-1A :вторник 6.01 от 19:00ч.
Начинаещи 1-1B :събота 10.01 от 10:00ч.
Начинаещи 1-2A:понеделник 5.01 от 19:00ч.
Начинаещи 1-2B:събота 10.01 от 12:00ч.
Начинаещи 1-3:сряда 7.01 от 19:00ч.
N5:събота 10.01 от 16:00ч.
Начинаещи 2-1:сряда 7.01 от 19:00ч.
Начинаещи 2-2:събота 10.01 от 14:00ч.
Начинаещи 2-3:понеделник 5.01 от 19:00ч.
N4:вторник 6.01 от 19:00ч.
Средно напреднали 1-3:понеделник 5.01 от 19:30ч.
N3:събота 10.01 от 10:00ч.
Средно напреднали 2-3:вторник 6.01 от 19:00ч.
N2:неделя 11.01 от 12:00ч.
N1:неделя 11.01 от 16:00ч.
КУРС ЗА ПРЕВОД НА ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА:неделя 11.01 от 14:00ч.