НАЧАЛНИ ДАТИ НА ВСИЧКИ ГРУПИ:

НАЧИНАЕЩИ 1-1А: 2.07 (вторник/ четвъртък 19:00-20:30)

НАЧИНАЕЩИ 1-1В: 4.07 (събота 14:00-15:30 и неделя 12:00-13:30)

НАЧИНАЕЩИ 1-2А 3.07 (вторник/ петък 19:00-20:30)

НАЧИНАЕЩИ 1-2В 4.07 (събота/ неделя 10:00-11:30)

НАЧИНАЕЩИ 1-3А 2.07 (вторник/ четвъртък 19:00-20:30)

НАЧИНАЕЩИ 1-3В 4.07 (събота/ неделя 10:00-11:30)

N5 събота 4.07  (12:00-13:30)

НАЧИНАЕЩИ 2-1 2.07 (понеделник 19:00-20:30 и четвъртък 19:30-21:00)

НАЧИНАЕЩИ 2-2 1.07 (сряда/ петък 19:00-20:30)

НАЧИНАЕЩИ 2-3 1.07 (сряда/ петък 19:00-20:30)

N4 събота 4.07  (12:00-13:30)

СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ 1-2  1.07 (сряда 19:00-20:30 и събота 10:00-11:30)

N3 събота 4.07  (12:00-13:30)

СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ 2-2 4.07 (понеделник 19:30-21:00 и събота 14:00-15:30)

N2  5.07 (неделя  10:00-11:30)

ЯПОНИСТИКА 5.07 (неделя  12:00-13:30)

ПРЕВОД НА ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА  5.07 (неделя14:00-15:30)