НАЧАЛНИ ДАТИ НА ВСИЧКИ ГРУПИ – ЕСЕН 2015:

Начинаещи 1-1A: 5.10 (понеделник/сряда 19:00-20:30)

Начинаещи 1-1B: 2.10 (сряда/петък 19:00-20:30)

Начинаещи 1-1 Genki: 3.10 (събота/неделя 10:00-11:30)

Начинаещи 1-2A: 1.10 (вторник/четвъртък 19:00-20:30)

Начинаещи 1-2 Genki: 3.10 (събота 14:00-15:30 неделя 12:00-13:30)

Начинаещи 1-3A: 2.10 (вторник/петък 19:00-20:30)

Начинаещи 1-3B: 3.10 (събота/неделя 14:00-15:30)

N5: 3.10 (събота 12:00-13:30)

Начинаещи 2-1A: 1.10 (вторник/четвъртък 19:00-20:30)

Начинаещи 2-1B: 3.10 (събота/неделя 10:00-11:30)

Начинаещи 2-2: 1.10 (понеделник/четвъртък 19:00-20:30)

Начинаещи 2-3: 2.10 (сряда/петък 19:30-21:00)

N4 3.10 (събота: 12:00-13:30)

Средно напреднали 1-1: 1.10 (четвъртък 19:00-20:30 събота/неделя 10:00-11:30)

Средно напреднали 1-3: 3.10 (сряда 19:30-21:00 събота 10:00-11:30)

N3: 3.10 (събота 12:00-13:30)

Средно напреднали 2-3: 3.10 (понеделник 19:30-21:00 събота 14:00-15:30)

N2: 4.10 (неделя 12:00-13:30)

ИЗУЧАВАНЕ НА ЯПОНСКИ ЕЗИК И ЯПОНИЯ ЧРЕЗ НОВИНИ: 4.10 (неделя 14:00-15:30)