НАЧАЛНИ ДАТИ ЗА ГРУПИТЕ ОТ ПРОЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР:

Начинаещи 1-1A вторник 31.03
Начинаещи 1-1В събота 4.04

Начинаещи 1-2А вторник 31.03

Начинаещи 1-2В събота 4.04
Начинаещи 1-3А понеделник 30.03
Начинаещи 1-3В събота 4.04
N5 събота 4.04
Начинаещи 2-1 сряда 1.04
Начинаещи 2-2 сряда 1.04
Начинаещи 2-3 неделя 5.04
N4 събота
Средно напреднали 1-1 сряда 1.04
N3 събота 4.04
Средно напреднали 2-1 събота 4.04
Средно напреднали 2-4 вторник 31.03
N2 неделя 5.04
N1 неделя 5.04
КУРС ЗА ПРЕВОД НА ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА (САКАГУЧИ АНГО – АНАЛИЗИРАНЕ, ПРЕВОД И ИЗДАВАНЕ на представителни произведения на автора) неделя 5.04