ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНЯТИЯ ПО ЯПОНСКИ!!!

Графикът е гъвкав и се съгласува предварително с преподавателя. Занятията се провеждат в удобен за клиента час. За по-голяма ефективност се препоръчват две занятия по 45 мин. в блок веднъж или два пъти седмично.
1 учебен час (45 мин.) – 20лв
НАЧАЛО: ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
* Най-малкият пакет занятия са 10 учебни часа, които се заплащат преди първото занятие.
(с възможност за влизане в група при постигане на по-горно ниво)