ЕСЕН В АГОРА СОФИЯ

От 1-ви октомври до Коледа: курсове за всички нива по ЯПОНСКИ ЕЗИК!
Курсове по „Минна но нихонго I/II”: 2 пъти в седмицата; 12 седмици; 1 занятие е 90мин
Такса: 360лв (вкл. ДДС; без учебни материали)
Курсове по 「みんなの日本語中級」, N2, N1: 2 пъти в седмицата; 12 седмици; 1 занятие е 90мин
Такса: 380лв (вкл. ДДС; без учебни материали)
Курс „МУРАКАМИ ХАРУКИ – четене в оригинал”: 1 път седмично; 12 седмици
Такса: 190лв (вкл. ДДС; без учебни материали)
Курсистите от редовните групи за Начинаещи и Средно напреднали могат да посещават БЕЗПЛАТНО курс за подготовка за JLPT (N5, N4, N3)
Ново: в занятията по „Минна но нихонго I/II” всеки път ще се провежда малка канджи-викторина. Това не е сериозен тест или изпит, а упражнение за поддържане на темпото на учене и всички ще имат шанса всеки от отговорите им да бъде проверяван от японския ни преподавател Комада сенсей. Домашните работи на всички курсисти – Начинаещи, Средно напреднали, Напреднали – също ще бъдат проверявани от Комада сенсей.