ЕСЕНЕН СЕМЕСТЪР 2012

1 – 1 вторник 19:00-20:30,  събота 14:00-15:30

「みんなの日本語I」 1 – 8 урок

1 – 2 сряда 19:00-20:30, събота 10:00-11:30

「みんなの日本語I」 9 – 17  урок

1 – 3 четвъртък 19:00-20:30, събота 12:00-13:30

「みんなの日本語I」 18 – 25  урок

2 – 1 четвъртък 19:00-20:30, неделя 14:00-15:30

「みんなの日本語II」 26 – 33  урок

2 – 2 вторник 19:00-20:30, неделя 12:00-13:30

「みんなの日本語II」34 – 41 урок

2 – 3 петък 19:30-21:00, неделя 12:00-13:30

「みんなの日本語II」42 – 50 урок

N4 понеделник 19:00-20:30, сряда 19:00-20:30, събота 18:00-19:30
N3 вторник 19:00-20:30,  четвъртък 19:00-20:30, събота 12:00-13:30

Всички часове се водят от  КОМАДА СЕНСЕЙ.

N2 понеделник 19:00-20:30, сряда 19:00-20:30, събота 14:00-15:30

Всички часове се водят от  КОМАДА СЕНСЕЙ.

N1 неделя 16:00-19:15

Всички часове се водят от  КОМАДА СЕНСЕЙ.

УЧЕНИЧЕСКИ КУРС събота 16:00-18:00