Готова е програмата за ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР!

И през лятото КОМАДА СЕНСЕЙ ще преподава във всяка една от групите, като ВСИЧКИ занятия на N3 и N2 ще бъдат водени от него!

Все още имате шанс да се запишете – ЗАПОВЯДАЙТЕ!

КУРС ЗАНЯТИЕ НАЧАЛО
1 – 1 понеделник/ четвъртък 19:00-20:30

「みんなの日本語I」 1 – 8 урок

16.07 понеделник
1 – 2 сряда 19:00-20:30, събота 10:00-11:30

「みんなの日本語I」 9 – 17  урок

18.07 сряда
1 – 3 вторник/ четвъртък 19:00-20:30

「みんなの日本語I」 18 – 25  урок

17.07 вторник
2 – 1 вторник 19:00-20:30, събота 12:00-13:30

「みんなの日本語II」 26 – 33  урок

17.07 вторник
2 – 2 понеделник/ четвъртък 19:30-21:00

「みんなの日本語II」34 – 41 урок

16.07 понеделник
2 – 3 понеделник 19:30-21:00, събота 12:00-13:30

「みんなの日本語II」42 – 50 урок

16.07 понеделник
N3 вторник/ петък 19:00-20:30

Всички часове се водят от  КОМАДА СЕНСЕЙ.

17.07 вторник
N2 сряда 19:00-20:30, събота 16:00-17:30

Всички часове се водят от  КОМАДА СЕНСЕЙ.

18.07 сряда
N2読解 събота 14:00-15:30

Всички часове се водят от  КОМАДА СЕНСЕЙ.

21.07 събота