Обучение

Ще изучаваме ЯПОНСКИ език и култура задълбочено заедно с преподавателите на най-високо ниво в България. За да поддържаме този стандарт, всеки семестър ще бъде провеждано оценяване на курса от страна на курсистите.

 

Групи / учебна програма

  • 1 занятие е 2 учебни часа ( 2х45 мин )
  • На всички групи в курсовете по японски език преподава и японски преподавател
  • 4 семестриална система – пролетен, летен, есенен и зимен семестър (редовните курсове се провеждат 2 пъти седмично х 3 месеца) .
  • Дните за провеждане на занятията при възможност се съобразяват с желанията на курсистите
  • С изключение на групата, изучаваща японски език на професионално ниво, всички останали групи при многочисленост на курсистите се разделят на група А и група Б.